Fond-final3Fbis.jpg
CHỨNG TỪ CỦA BA PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
VÀO LỄ HIỆN XUỐNG 11.05.2008
GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS« Ăn quả nhớ kể trồng cây », « Ăn cây nào, rào cây ấy »,…
Lòng hiếu thảo, tinh thần biết ơn là những nét đậm của văn hóa việt nam, mà giáo xứ luôn muốn thực hiện chung và nhắc nhở các thành phần tín hữu.

Vào dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống, cách đây 50 năm, cha VINCENT NGUYỄN VĂN CẨN (1958-2008) đã được thụ phong linh mục ; cách đây 20 năm, thầy GIRARD XAVIER (1988-2008) đã lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn ; và cách đây 10 năm, thầy INHAXIÔ NGUYỄN VĂN THẠCH (1998-2008) và thầy PHÊRÔ PHẠM BÁ NHA (1998-2008) đã được thụ phong phó tế vĩnh viễn. Ghi nhớ công ơn của bốn vị trong việc phục vụ cộng đoàn giáo xứ, Ban Giám Đốc và Hội Đồng Mục Vụ đã quyết định cùng long trọng cử hành lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và đồng thời tổ chức lễ « Ghi nhớ công ơn và chúc mừng thượng thọ » bốn vị. Điều độc đáo và cảm động nhất của lễ hôm nay là « Chứng từ của ba phó tế vĩnh viễn » việt nam đầu tiên ở Pháp.


1. Ghi nhớ công ơn và chúc mừng « trường thọ »

Mở đầu thánh lễ, Đức Ông Giám Đốc MAI ĐỨC VINH xin mọi người hiệp lòng sốt sắng cử hành lễ Hiện Xuống, cùng nhau « Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong và giữa chúng ta », đồng thời trong tinh thần « Ăn quả nhớ kẻ trồng cây », chúng ta xin hết lòng tạ ơn cha Cẩn, thầy Girard, thầy Thạch, thầy Nha đã tận tình phục vụ giáo xứ chúng ta trong mấy chục năm qua.

Đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ LÊ ĐÌNH THÔNG, tiếp lời Đức Ông, xin có đôi lời tạ ơn và chúc mừng « trường thọ ». Ông nói :

Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay (11-5-2008), Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan mừng lễ 50 năm Linh Mục của Cha Vincent Nguyễn Văn Cẩn (1958-2008), 20 năm Phó tế vĩnh viễn của Thầy Girard Xavier (1988-2008) và 10 năm Phó tế vĩnh viễn của hai Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Phêrô Phạm Bá Nha. Hành trình đức tin của cha Vincent khởi đi từ Ninh Cù thuộc Giáo phận Thái Bình. Sau khi thụ phong linh mục năm 1958, ngài là giáo sư chủng viện Thái Bình (Phan Rang) và trung học Hy Vọng ở Bình Tuy. Cha Vincent lần lượt là Cha Xứ Mỹ Đức, Kim Ngọc, Hiệp Hòa, Cù Mi, Thánh Linh. 20 năm trước đây, đúng vào thời điểm Thầy Girard Xavier nhận chức phó tế, cha Vincent đến làm việc tại Giáo Xứ và là tuyên úy các cộng đoàn Marne-la-Vallée và Sarcelles, linh giám nhiều tiểu đội Legio Mariae, dạy Pháp văn và quản lý Giáo Xứ cho đến ngày hưu dưỡng (2005).
Thánh lễ hôm nay còn là Lễ Tạ Ơn của ba Thầy Phó tế vĩnh viễn, biểu tượng của ba sứ mạng rao giảng Lời Chúa, Phụng vụ và Bác ái. Thầy Girard Xavier là vị phó tế vĩnh viễn người Việt đầu tiên vùng Paris. Ngài được Đức Giám Mục Rousset truyền chức năm 1988, cụ thể hóa định hướng phát triển phó tế của Giáo phận Pontoise. 10 năm sau, Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Phêrô Phạm Bá Nha được Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger truyền chức phó tế. Thầy Inhaxiô từng là giáo sư Đại Học Khoa Học Huế và Khoa trưởng Đại học Khoa học Cần Thơ. Thầy Thạch hiện tham gia các hoạt động tu đức tại Giáo Xứ, chuyên trách về giáo lý giới trưởng thành và phụ trách Trường Huấn luyện của Phong trào Cursillo. Thầy Phạm Bá Nha là giáo sư văn chương tại Saigon trong nhiều năm, hiện là chủ bút báo Giáo Xứ.
Thật là một sự trùng hợp có ý nghĩa vì Thánh lễ hôm nay được cử hành giữa Tháng Hoa để mừng lễ Kim Khánh của vị Linh giám Đạo binh Đức Mẹ. Trong Tháng Hoa, cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn hiền nội của Thầy Phó tế Xavier là Bà Brigitte Girard, hiền nội của Thầy Ignaxiô là Bà Nguyễn Thị Bích và hiền nội của Thầy Phêrô là Bà Phạm Thị Thu đã đồng hành với các ngài trong cuộc hành trình phục vụ Giáo Hội.
Ngày nay, mục vụ Giáo Xứ phát triển tốt đẹp là nhờ công lao của toàn ban giám đốc, đặc biệt là Cha Vincent Nguyễn Văn Cẩn, Thầy Girard Xavier, Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Thầy Phêrô Phạm Bá Nha. Chính trong ý nghĩa này mà Đức Ông Giám Đốc vừa ban tặng áo lễ và stola có thêu huy hiệu của Giáo Xứ. Đức Ông còn thay quý Cha và nữ tu trong ban Giám đốc tặng cho các ngài lời chúc : AD MUL TOS ANNOS : CHÚC TỨ VỊ TRƯỜNG THỌ.
Thay mặt toàn thể Cộng đoàn, Hội đồng Mục vụ dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ, đồng thời kính dâng Cha Vincent và quý Thầy Xavier, Inhaxiô và Phêrô bài thơ chữ Hán sau đây để bầy tỏ lòng biết ơn các Ngài về những đóng góp quý giá cho Cộng đoàn. Đây còn là một bản tụng ca ‘‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây ’’ theo truyền thống văn hóa nước nhà.

谨 重 行 圣 务             Cha CẨN : cẩn trọng khi cử hành chức Thánh
芽 文 阐 福 音             Thầy NHA dùng văn chương để mở rộng Tin Mừng
石 岩 基 教 柱             Thầy THẠCH viên đá nền tảng trụ cột Giáo Xứ
唯 耶 起 同 心             Thày GIRARD XAVIER khai lối phục vụ Giáo Hội
( 黎 庭 聪 )

Dịch âm :                                     Dịch thơ :

CẨN trọng hành Thánh vụ         Chức Thánh ơn Cha CẨN
NHA văn xiển Phúc âm             Thầy NHA viết đạo đời
THẠCH nham cơ Giáo trụ         Thầy THẠCH luôn cần mẫn
DUY DA1 khởi Đồng tâm         DUY DA1 mến Chúa Trời.
(Lê Đình Thông)

1 Duy Da : XAVIER (Duy Da còn có nghĩa là : chỉ một Chúa Kitô)


Để bày tỏ lòng tạ ơn một cách cụ thể, giáo xứ đã kính biếu cha Nguyễn Văn Cẩn một áo lễ trọng mầu vàng có thêu phù hiệu giáo xứ. Đức Ông đã đích thân thay áo lễ mới cho cha Cẩn. Giáo xứ cũng kính biếu ba thầy sáu vĩnh viễn, mỗi thầy một dải khăn Stola mới, mầu vàng lễ trọng có thêu phù hiệu giáo xứ. Cha Sách đã thay khăn cho thầy Xavier, cha Dũng cho thầy Thạch và cha Điển cho thầy Nha.
Nỗi vui mừng to lớn của cộng đoàn đã được thể hiện qua tràng pháo tay to và dài.


2. Chia sẻ lời Chúa  

Sau Phúc Âm, cha Vincentê Nguyễn Văn Cẩn đã chia sẻ lời Chúa. Cha nói : « Về Chúa Ba Ngôi, chúng ta biết rằng Chúa Cha là đấng tạo dụng trời đất, Chúa Con là Đấng cứu thế. Nhưng về Chúa Thánh Thần, nhiều khi và nhiều người không biết rõ. Tuy thế Đức Chúa Thánh Thần là Đấng rất quan trọng cho chúng ta. Chúng ta có sốt sắng được, có đạo đức được, có can đảm được, có bền vững được, thảy đều là do Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Thánh Thần, thì ngài sẽ lấy công cuộc cứu chuộc của Chúa Con mà làm cho chúng ta tiến cao hơn, mạnh hơn và xa hơn. Nhưng than ôi, chúng ta ít khi cầu cùng Chúa Thánh Thần. Thực ra, sau cuộc tử nạn cứu thế của Chúa Con, trong cuộc sống hằng ngày hôm nay của chúng ta, mọi việc đạo đức đều do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, mọi ơn phước bí tích đều do Chúa Thánh Thần ban phát.

Phúc Âm Thánh Gioan kể rằng : Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". (Gioan, 20, 19-23).
Trong lúc đang hoang mang, lo sợ, buồn rầu vì người ta giết mất Chúa, các tông đồ được Chúa hiện ra để củng cố Đức Tin, và được nâng đỡ về mặt tinh thần. Cũng như nỗi lo sợ đó, chúng con đã sợ hãi Thánh Giá. Nhưng nhờ Ơn Thần Khí Chúa, chúng con dám yêu mến Mầu Nhiệm Thánh Giá.
Lạy Chúa, cũng như các tông đồ, chúng con cũng cảm nhận được Chúa hiện ra với chúng con hôm nay trong Phép Thánh Thể qua nghi thức bẻ bánh. Và không chỉ qua nghi thức bẻ bánh mà thôi, mà lòng chúng con chan chứa những niềm vui đầy Thần Khí Chúa Thánh Thần. Chúa đã đoái thương đến chúng con, đã soi sáng chúng con hiểu được những ân huệ của Chúa ban. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận Sức Mạnh của Chúa biểu lộ trong chúng con. Xin cho chúng con luôn đón nhận Thần Khí của Chúa, là nguồn sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn hứng lấy Bình An của Chúa để mạnh dạn đem Chúa – là nguồn Hạnh Phúc Vô Biên đến với mọi người. Và cũng như các tông đồ ngày xưa, xin cho chúng con được nên giống họ can đảm trong nhiệm vụ được sai đi ».


3. Chứng từ về « Ơn gọi phó tế vĩnh viễn »

Tiếp việc chia sẻ Lời Chúa của cha Vincentê, Đức Ông Giám Đốc đã mời ba thầy sáu vĩnh viễn, mỗi thầy chia sẻ « ơn gọi » của mình.

Chia sẻ về ơn gọi của mình, Thầy GIRARD Xavier cho rằng « bình thường vậy thôi, ơn gọi của tôi đã đến một cách bình thường ». Vào năm 1976, từ Việt Nam về Pháp, tôi đưa gia đình một vợ năm con về ở Sarcelles. Người việt nam chúng ta lúc đó có nhiều vấn đề : không biết tiếng pháp và không hiểu văn hóa pháp, thành ra không biết cách giao tiếp và cư xử với người pháp. Người công giáo chúng ta thiếu linh mục việt nam. Thấy những điều đó, cha sở Sarcelles đến trao đổi với tôi về những chuyện ấy và hỏi tôi « Anh có muốn làm phó tế vĩnh viễn để đặc biệt lo giúp người việt nam không ?»
Phó tế vĩnh viễn là người đã lãnh nhận bí tích hôn phối, nghĩa là đã có gia đình, và sẽ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Muốn lãnh nhận chức thánh phó tế vĩnh viễn, thỉnh viên phải có sự đồng ý của gia đình, sự chấp thuận của vợ con. Tôi đã được vợ và năm con tôi đồng ý và khuyến khích tôi lãnh nhận chức thánh. Thế là tôi đi học và được lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn, để làm việc giúp người việt nam công giáo trong xứ đạo Sarcelles của tôi. Chuyện rất đơn giản, rất bình thường. Gia đình tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc này.


Thầy Ignaxio NGUYỄN VĂN THẠCH ghi nhận và chia sẻ hai điều liên quan đến ơn gọi phó tế vĩnh viễn của mình. Thầy nói :

« Điều thứ nhất, là trong quá khứ, con ở đạo Phật. Mà Phật thì tại tâm. Cho nên, khi trở lại, con không mấy quan tâm về Giáo Hội Chúa. Cho đến mãi một hôm, con nghe được lời : « Đây là Mình Thầy ». Từ đó, Lời này vang vọng trong con như lời mời gọi : « hãy phục vụ Giáo Hội Thầy, phục vụ Mình Thầy ». Giáo Hội Thầy, Mình Thầy, Mình đầy thương tích, Mình bị xâu xé nhưng lại ngời sáng vinh quang, tràn đầy bình an và ơn cứu độ.
Rồi trong hành trình ptvv, những lúc mà công việc làm con chùng bước, lời « Đây là mình Thầy » lại vang lên như một tiếng gọi êm dịu và thân thiết hơn. Trở lại công việc phó tế trong cộng đoàn, với những khuôn mặt của những người lớn tuổi, trung kiên trong đức tin hằng chục năm trời, thực hiện bác ái, đi thăm đi viếng, đi đón đi đưa, và hằng tuần trở lại giáo xứ, tham dự thánh lễ, tiếng nói « Này là Mình Thầy » lại được lặp lại, như nhắc nhớ con phải cố gắng nữa, cố gắng hết sức để tiếng gọi « Đây là Mình Thầy » được đáp lại.

Điều thứ hai, là được đứng hay quỳ sau vị Linh Mục Chủ Tế, con cảm nhận được là trong Thánh Lễ, nơi bất kỳ vị Linh Mục nào, cũng có một vị Thầy Cả Thượng Phẩm đang hy tế chính Người lên Thiên Chúa Cha. Trong lúc phân phát mình Chúa cho các anh em vào lúc rước lễ, con rất cảm kích, đôi khi xụt xùi chảy nước mắt, vì nhận thấy luôn có Chúa Giêsu trong các linh mục và luôn có linh mục hướng về Chúa Giêsu.
Ôn nhớ lại hành trình phó tế của con, con không biết phải nói sao để diễn tả niềm vui và lòng biết ơn vô vàn trước lời mời của giáo hội, trước tiếng gọi của Chúa. Con chỉ biết ký thác xác hồn con cho Đức Mẹ. Trong kinh nguyện, con cầu xin Đức Mẹ là đấng không hề mắc tội tông truyền, đấng trọn đời trinh trong, đấng làm Mẹ Thiên Chúa. Xin mẹ làm cho con biết đáp lại tiếng mời của Giáo Hội, tiếng gọi không hề đổi thay của Chúa : « Đây là Mình Thầy ».

Thầy Phêrô Phạm Bá Nha chia sẻ « Ơn gọi phó tế vĩnh viễn » với ba yếu tố, liên quan và không tách rời.
Thứ nhất là yếu tố cá nhân. Chúa gọi tôi rõ nét từ trong tù vào các năm từ 1975 đến 1983. Hai lần tôi xuýt chết. Một lần vào năm thứ ba trong tù, người sưng phù lên, tôi chờ chết. Chúa đã cứu sống tôi, sai khiến để tôi được thuyên chuyển xuống lo việc nhà bếp. Lần khác khi tôi đi lấy thực phẩm cho trại, đi qua thác lũ, tôi trượt chân, té xuống, bị nước cuốn đi. May thay có người nhào xuống vớt lên kịp. Sự kiện khác cho biết tiếng Chúa gọi tôi. Bố tôi qua đời năm 1976. Thế mà hơn một năm sau tôi mới được biết tin. Tôi cầu nguyện đêm ngày với ông. Ông hiện về và nói « Con sẽ được về ngày 20.12. Và đúng ngày 20 tháng 12 ta, tôi đã được tha tù. Về đến Sài Gòn ngày 23 tết, tôi cảm tạ Chúa và hứa sẽ làm gì cho Giáo Hội. Năm 1983 gia đình tôi được sang Pháp, định cư tại Aubervilliers, vợ chồng tôi đều kiếm được việc làm. Chúng tôi có dịp lui tới Giáo xứ Việt Nam.
Thứ hai là yếu tố cộng đoàn. Năm 1988, cha Giám Đốc Mai Đức Vinh ngỏ ý mời tôi theo học khóa làm phó tế vĩnh viễn. Tôi xin phép được suy nghĩ và cầu nguyện. Sáu năm sau, năm 1995, tôi trả lời cha và được gởi đi học. Ba năm sau, ngày 28.03.1998, tôi đã được thụ phong phó tế vĩnh viễn cùng với 9 vị khác, trong đó có thầy Nguyễn Văn Thạch. Xin cám ơn cha Mai Đức Vinh đã mời gọi, đã đứng ra bảo đảm sự xứng đáng và tư cách tốt của tôi. Xin cám ơn cộng đoàn giáo xứ đã hậu thuẫn tôi.
Thứ ba là yếu tố gia đình, gia đình gồm vợ con và cả các cháu. Muốn làm phó tế, phải có sự ưng thuận của vợ và sự ưng thuận này phải được rõ rệt bầy tỏ bằng việc ký nhận vào đơn xin học phó tế. Chúng tôi đã nói chuyện và thông cảm nhau. Vợ tôi nói : « Anh đi học, kinh tế gia đình em lo ». Con trưởng thành cũng được hỏi ý kiến. Nếu con còn nhỏ thì phải bảo đảm giáo dục. Con tôi đã ký vào đơn và viết rằng : « Bố đã chọn đúng đường ». Thế là hai vợ chồng chúng tôi cùng đi học. Và vợ phải bày tỏ rõ rệt sự đồng ý của mình để chồng được lãnh nhận chức phó tế thì chủ phong mới truyền chức. Từ ngày tôi làm phó tế vĩnh viễn, vợ tôi là cố vấn của tôi và cùng đồng hành với tôi trong công việc mục vụ. Vợ tôi đã luôn góp ý, đọc lại và sửa chữa những bài giảng, bài báo, bài thuyết trình,… của tôi. Hàng tháng, tôi và vợ tôi đi họp với các phó tế vĩnh viễn ở Paris. Thành quả nếu có là của vợ. Mỗi khi đến Giáo Xứ, tôi luôn nhớ câu gia đình dặn : « Là người của quần chúng, phải ăn nói đúng, đừng làm sai tinh thần phúc âm ».
Xin cảm tạ Chúa đã chọn chúng con, xin cho chúng con trung thành với ơn gọi của Chúa. Xin cám ơn cộng đoàn, cám ơn Ban Giám Đốc, cám ơn những người bạn tốt. Chúng con xin hứa chu toàn trách nhiệm. Cám ơn vợ hiền, cám ơn vợ chồng Cường, gia đình cháu Đoan cùng đồng hành trong công tác mục vụ.

4. Lời nguyện giáo dân cho bốn vị

Sau phần chia sẻ Lời Chúa của chủ tế và lời chia sẻ ơn gọi của ba thầy phó tế, cộng đoàn giáo xứ đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện giáo dân : một lời cầu chung cho cuộc sống tín hữu giáo dân, ba lời đặc biệt cầu nguyện cho bốn vị ân nhân mà giáo xứ ghi ơn và chúc mừng hôm nay.

Lậy Chúa Thánh Thần là Đấng « Chúa Giêsu đã hứa ban cho các Tông Đồ và các môn đệ mọi triều đại, và là Đấng luôn hiện diện cùng với Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn và cuộc sống tín hữu chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hãy hành động nơi chúng con, và qua mỗi người chúng con, để hằng ngày có nhiều người trở nên môn đệ của Chúa Kitô Phục Sinh, hầu loan truyền tin mừng của Chúa đến tận cùng bờ cõi trái đất.

Hôm nay, chúng con mừng kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của cha Vinh Sơn Cẩn. Qua cả một cuộc đời tận hiến phục vụ cho các cộng đoàn dân Chúa, Xin Chúa thương ban cho Ngài được vui, được khỏe, trường thọ an hưởng tuổi già, và đôi ba lúc có thể được, tiếp tục lui tới giúp giáo xứ chúng con.

Mừng kỷ niệm 20 năm thầy phó tế Xavier, 10 năm hai thầy phó tế Ignaxiô và Phêrô, cũng là dịp cho chúng con biết rằng : sau khi đã hoàn tất gần hết bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông, cả ba thầy đã tận hiến cuộc đời còn lại để trở nên giáo sĩ, hầu phục vụ cộng đoàn dân Chúa tích cực hơn. Kinh xin Chúa Thánh Linh Ngôi Ba Thiên Chúa ban cho các ngài một tinh thần luôn sáng suốt, sức khỏa dẻo dai để làm tròn nhiệm vụ thứ hai, góp sức với hàng giáo sĩ và cộng đoàn dân Chúa nhằm vào mục đích chung xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Chúng con thường nghe nói : « Sự thành công của người chồng thường nhờ sự trợ giúp của người vợ ». Dịp này, chúng con cũng nhớ cầu nguyện cho hiền thê của thầy Xavier mau về nơi vinh phúc, cho hiền thê của thầy Phêrô và của thầy Ignaxiô luôn được vui khỏe, bình an.
Kính xin Chúa Thánh Thần ban cho hết mọi người tín hữu chúng con luôn được đầy dẫy bảy ơn ngày chịu phép Thêm Sức, để hiệp nhất với nhau trong tình yêu và can đảm tuyên xưng đức tin qua cuộc sống hằng ngày, trong mọi môi trường sống của mỗi người chúng con.


5. Tiệc vui huynh đệ

Kết lễ với lời ca « Gieo bước » : « Ngày hạnh phúc Chúa ơi, Cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến thân cho đời,… », tất cả các thân quyến của cha Cẩn, thầy Xavier, thầy Thạch và thầy Nha đều được mời chụp hình chung lưu niệm với 4 vị. Tất cả cộng đoàn được mời tham dự TIỆC VUI HUYNH ĐỆ trên sân thượng của giáo xứ.
Mọi người vui vẻ, hạnh phúc lộ ra trên nét mặt, nhất là Đức Ông và các vị trong Ban Giám Đốc.
Tiếng ca « Đường lên cung thánh Chúa huyền linh,… », vẫn còn vang vọng đâu đây, rung cảm nhiều tâm hồn tu sĩ và giáo sĩ.


Paris, ngày 12 tháng 05 năm 2008
Trần Văn Cảnh


TRANG CHU
PAROISSE VIETNAMIENNE
TIEN GIUP GIAO HOI
­­
CAC CONG DOAN VN TAI PHAP
WEBLINKS
PHONG SU